Askeby hembygdförenings styrelse

 

Ordförande          Irene Johansson        072 7320950

Vice ordförande  Jonas Bruce                 070 5975016

 

Sekreterare   Leif Axelsson                    070 6717843
Kassör           Inga-Britt Wendler            013 73239


Ledamot    Yvonne Pettersson               013 73239

Ledamot    Kerstin Andersson                070 2289793

Ledamot    Katarina Pettersson             072 1808322

Ledamot    Kjell Svensson                         070 9202806


Ers. ledamot 1    fn vakant

Ers. ledamot 2    fn vakant

Styrelsen väljs av årsmötet senast 1 april varje år.

För mandattid, se föreningens stadgar.