Askeby

Hembygdsförening

Nordquist Theodor, ”Roligt har det varit”(red) Sigurd Germundsjö, Sven Hellström. 1988.

Nordquist Theodor, En röst i radion(red) Sven Hellström, Maria de Laval. 1994.

Lindblom, A, Lille Jonathan

Elfgard Ingmar, Sven Hellström, Pesten i Östergötland 1710-1713.2006.

Hellström Sven, Askeby kyrka och kloster. 2003.

Hellström Sven (red) Askeby klostret och bygden. 2000.

Kroon John-Erik, Askeby förr och nu.2007.

Gunnar Axelsson Migrerade Askebybor  

20 års jubileumsskrift  

Uppsats-serie

Rom byggdes inte på en dag…Tyri Andersson, Bengt Appelgren, Sven Hellström, MajBritt Johansson. 2002.

Följderna av en öl för mycket på Stora Greby.  Bengt Appelgren, Sven Hellström. 2002.

Vadå – Vadet?  Bengt Appelgren, Sven Hellström, Inge Jacobsson. 2003.

”En neslig begravning”. Bengt Appelgren, Sven Hellström. 2004.

Askebytorpen. Bengt Appelgren, Gunnar Axelsson, Leif Axelsson, John Erik Kroon. Text Sven Hellström. 2005.

Alla kungens män. Askebys ryttare och fotfolk  

Sockenstämmoprotokoll

Sockenstämmoprotokoll från Askeby 1789-1838: förord           protokoll


Sockenstämmoprotokoll från Askeby 1838-1862: förord           protokoll


Sockenstämmoprotokoll från Örtomta 1790-1837: förord           protokoll


Sockenstämmoprotokoll från Örtomta 1838-1862: förord           protokoll


Övriga dokument

Askeby handelsförening  

   

Litteratur som i huvudsak utarbetats inom hembygdsföreningen