Askeby

Hembygdsförening

Gärdesgård hägnas på Tallbacken


Karta

Välkommen till Askeby hembygdsförening

Föreningen som är partipolitiskt och religiöst obunden bildades 1990 och har idag ca.170  medlemmar. Föreningen skall värna om och vårda bygdens miljö och dess kulturarv och föra det vidare till kommande generationer.

År 1993 inköptes backstugan Tallbacken som är vackert belägen i utkanten av samhället. Mycket frivilligt arbete har lagts ner på att få stugan och tomten i gott skick.

Under år 2006 och 2007 genomfördes projektet "Askeby kloster" av en arbetsgrupp.

År 2008 bildades föreningen Askeby Kloster. Hembygdsföreningen ingår i dess styrelse.

 Tallbacken