Askeby hembygdförenings styrelse

 

Ordförande          Irene Johansson

Vice ordförande   

 

Sekreterare         Leif Axelsson

Vice sekreterare  Yvonne Pettersson

 

Kassör       Inga-Britt Wendler

 

Ledamot    Yvonne Pettersson

Ledamot    Kerstin Andersson

Ledamot    Katarina Pettersson

Ledamot    Johan Uhlin

Ledamot    Jonas Bruse

Styrelsen väljs av årsmötet senast 1 april varje år.

För mandattid, se föreningens stadgar.