Askeby hembygdförenings styrelse

 

Ordförande fn vakant

Vice ordförande Irene Johansson

 

Sekreterare Leif Axelsson

Vice sekreterare  Yvonne Pettersson

 

Kassör Inga-Britt Wendler

 

Ledamot Yvonne Pettersson

Ledamot  Kerstin Andersson

Ledamot   Katarina Pettersson

Ledamot Anita Nilsen Klinga

Ledamot Kjell Svensson

Styrelsen väljs av årsmötet senast 1 april varje år.

För mandattid, se föreningens stadgar.